Comenius

Tájékoztató az 2019/2020. tanévi általános iskolai beiratkozásról 

Iskolánkba az általános iskolai felvételről a családi beszélgetés alapján döntünk.

Előzetes időpontegyeztetés után a beiratkozás személyesen történik.

Az iskolai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát
  • a  gyermek nevére kiállított  lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást. (óvoda állítja ki)
  • Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal tájékoztatója
    (kattints)
Fel